Podologisch onderzoek - Ganganalyse

Na een uitgebreid vraaggesprek wordt de hulpvraag van de patiënt achterhaald. Bij het eerste consult worden dus belangrijke gegevens genoteerd, deze kunnen aan het verder onderzoek een bepaalde richting geven. Hierna volgt er een klinisch onderzoek waarbij de podoloog gaat kijken naar de statiek van het lichaam: voeten, knieën, heupen, bekken en lage rug. Zo kan men al je voettypen gaan specificeren. Via verschillende testen gaat men ook gaan kijken of er geen links-rechts asymmetrie is of spier-pees- gewrichtsproblemen.

Via de RS-Scan drukplaat wordt zowel een statische als dynamische drukmeting uitgevoerd. Deze meting is een interessante aanvulling in het opsporen en de behandeling van de klacht.

De gang-/en loopanalyse speelt een belangrijke rol in het onderzoek. Meestal wordt deze uitgevoerd blootvoets, met schoenen en eventueel loopschoenen. Tijdens het stappen/lopen worden deze beelden opgenomen. Zo kunnen dezen achteraf grondig geanalyseerd worden. Bepaalde afwijkingen worden pas bij bewegingen van het lichaam duidelijk.

Door het verzamelen van informatie en vergelijken van de actieve en passieve functie kunnen er conclusies worden getrokken en kan er een podologisch behandelplan opgesteld worden. Dit kan bestaan uit advies, zooltherapie, doorverwijzingen,… Dit behandelplan gebeurt zeer vaak in samenspraak met andere disciplines.

ANAMNESE

Klinisch onderzoek

Gang- en of loopanalyse

Schoenadvies

Maatname zolen indien nodig

Doorverwijzing / verslag indien nodig